RAYKAT GROWTH (Phân bón lá sinh học)

Nước sản xuất: TÂY BAN NHA

Thông tin sản phẩm

Thành phần

 Nts - P2O5hh - K2Ohh: 6 - 4 - 3 (%);

Chất hữu cơ: 5%; Axit amin: 4%;

Fe: 1.000 ppm; Zn: 200 ppm; Mn: 700 ppm; Cu: 100 ppm; B: 300 ppm; Mo: 100 ppm;

pH: 7,5; Tỷ trọng: 1,1


Raykat Growth giúp thúc đẩy quá trình quang hợp và hô hấp, thúc đẩy nhanh sự sinh trưởng và phát triển của cây. Kích thích phát triển chồi mới, cho bộ lá khoẻ mạnh, giúp cây trồng chống chịu thời tiết bất lợi và bệnh hại tấn công. Dùng trước giai đoạn xử lý ra hoa (hoặc trước thu hoạch đối với cây ăn lá),

Sản phẩm cùng danh mục